Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning
En bostadsförening eller fastighetsägare förvaltar stora värden. Med regelbunden kontroll, prioriteringar, rätt investeringar och underhåll av fastigheten, kan många reparationer förebyggas och bostadsföreningen blir mer kostnadseffektiv, samtidigt som trivseln ökar.

En teknisk förvaltning optimerar driften av fastigheten och hanterar de ärenden som rör driften av fastigheten så att den fungerar optimalt; så som fastighetsskötsel, lokalvård och löpande underhållsåtgärder. Det kan innebära tillsyn av hissar, gemensamma utrymmen och undercentraler för värme, till exempel. I begreppet tekniskförvaltning ingår även planering av periodiskt underhåll, reparationer och ombyggnationer.

Med MFSAB som er tekniska förvaltare ser vi även till att förhandlingarna med leverantörer genomförs. En bostadsrättsförening kommer i regel i kontakt med många olika sorters leverantörer av olika tjänster såsom tex snöskottning, trädgårdsskötsel, sophämtning eller underhåll på gemensamma utrymmen och byggnader.

Vissa av arbetsuppgifterna inom den tekniska förvaltningen kräver högre kvalificeringar av Bostadsrättsföreningen och kan då behöva stöd eller råd.

Varför välja MFSAB för Teknisk förvaltning?
• Vi på MFSAB har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att kunna erbjuda och utföra ett högkvalitativt arbete som ni kommer vara nöjda med.
• Vi på MFSAB har mycket hög kundnöjdhet hos de som anlitat oss. Skulle det av någon anledning uppstå något problem eller missförstånd hittar vi alltid en lösning som fungerar för båda parter. Rak och tydlig kommunikation leder till att den trädgårdsskötsel ni eftersöker blir som ni önskar på bästa sätt.
• Vi på MFSAB kan genom erfarenhet, branschkunskap och utvalda leverantörer leverera ett resultat i toppklass som håller i längden.

Vill ni ha prisuppgifter eller mer info klicka här!

Driftavtal

Vi tar hand om dina byggnader och gör ronderingar för att se över din fastighet. MFSAB utför tillsyn och skötsel, teknisk service samt planerat och felavhjälpande underhåll. Vi har teknisk specialkompetens som omfattar alla de system som kan ingå i en modern fastighet. El, kraft och reservkraft, styr-& regleranläggningar, kyla, ventilations- och värmeanläggningar samt olika typer av specialanläggningar.

Vi bygger upp en driftorganisation för dig. Vår erfarenhet har lärt oss att göra saker snabbt,enkelt och bra för allas bästa. Därför har vi byggt ett kvalitetssystem som förenklar för både oss och våra kunder. Hyresgäster och du som kund ska alltid ha tillgång till felanmälan, personal, rapporter och annan relevant information.

Tvätt- och vitvaruservice

Vi servar och installerar fastighetstvättmaskiner och vitvaror i din fastighet. Vi är fabrikatsoberoende och kan installera varor efter dina behov. Vi är verksamma i hela Storstockholm.

• Vi servar och installerar fastighetstvättmaskiner, det vill säga maskiner i tvättstugor som betjänar flera hushåll.

Vi utför periodiskt underhåll, till exempel rengöring av luddfilter för att förhindra brand.
Översyn av befintlig maskinpark.
Vi genomför helrenoveringar och ROT-ombyggnader av din tvättstuga.
Dessutom reparerar vi trasiga maskiner och ger kostnadsförslag på ny maskin om den gamla behöver bytas ut.

Jour – rätt insats snabbt!

Jouren är verksam i hela stor- Stockholm, från Sigtuna till Södertälje. Vi finns beredda måndag- torsdag 16.00-07.00 samt helger, fredagar 12.00 till måndagar 07.00. Vi erbjuder även vid behov dagjour om tex. din ordinarie personal är sjuk eller på utbildning.

För att du ska se hur vi förvaltar vårt uppdrag och din tid, håller vi dig uppdaterad regelbundet. Du får rapporter som visar vad vi har gjort, hur lång tid det har tagit och om vidare åtgärder behöver vidtas. Tiden är dyrbar när ärenden är akuta. Vi är snabbt på plats för att åtgärda problemet med rätt kompetens för att åtgärda ärendet.

Teknisk förvaltning
Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon: 08-645 45 50 Mail: info@mfsab.se

Kontakta oss