Teknisk förvaltning

Vi på MFSAB erbjuder teknisk fastighetsdrift med trygga totallösningar för optimal förvaltning av alla typer av fastigheter.

MFSAB tar ett tekniskt helhetsperspektiv. Vi har kunskap om samspelet mellan de olika installationerna och ser till att de olika systemen används på bästa sätt. Vi säkerställer att du får en säker drift, nöjda hyresgäster och ökad lönsamhet.

Vid mindre och medelstora ombyggnationer och moderniseringar av fastigheter kan vi ta ansvar för projektets samtliga led från behovsanalys, projektering och ombyggnad till installation och driftsättning.

Vi erbjuder hjälp med:

  • Driftavtal-Låt oss ta hand om dina byggnader
  • Tvätt- och vitvaruservice
  • Energi
  • Jour – rätt insats snabbt!

Driftavtal
Vi tar hand om dina byggnader och gör ronderingar för att se över din fastighet. MFSAB utför tillsyn och skötsel, teknisk service samt planerat och felavhjälpande underhåll. Vi har teknisk specialkompetens som omfattar alla de system som kan ingå i en modern fastighet. El, kraft och reservkraft, styr-& regleranläggningar, kyla, ventilations- och värmeanläggningar samt olika typer av specialanläggningar.

Vi bygger upp en driftorganisation för dig. Vår erfarenhet har lärt oss att göra saker snabbt,enkelt och bra för allas bästa. Därför har vi byggt ett kvalitetssystem som förenklar för både oss och våra kunder. Hyresgäster och du som kund ska alltid ha tillgång till felanmälan, personal, rapporter och annan relevant information.

Tvätt- och vitvaruservice
Vi servar och installerar fastighetstvättmaskiner och vitvaror i din fastighet. Vi är fabrikatsoberoende och kan installera varor efter dina behov. Vi är verksamma i hela Storstockholm.

• Vi servar och installerar fastighetstvättmaskiner, det vill säga maskiner i tvättstugor som betjänar flera hushåll.

  • Vi utför periodiskt underhåll, till exempel rengöring av luddfilter för att förhindra brand.
  • Översyn av befintlig maskinpark.
  • Vi genomför helrenoveringar och ROT-ombyggnader av din tvättstuga.
  • Dessutom reparerar vi trasiga maskiner och ger kostnadsförslag på ny maskin om den gamla behöver bytas ut.

Energi
MFSAB genomför olika energitekniska tjänster, bland annat energideklarationer och energidriftavtal enligt önskemål.

Jour – rätt insats snabbt!
Jouren är verksam i hela stor- Stockholm, från Sigtuna till Södertälje. Vi finns beredda måndag- torsdag 16.00-07.00 samt helger, fredagar 12.00 till måndagar 07.00. Vi erbjuder även vid behov dagjour om tex. din ordinarie personal är sjuk eller på utbildning.

För att du ska se hur vi förvaltar vårt uppdrag och din tid, håller vi dig uppdaterad regelbundet. Du får rapporter som visar vad vi har gjort, hur lång tid det har tagit och om vidare åtgärder behöver vidtas. Tiden är dyrbar när ärenden är akuta. Vi är snabbt på plats för att åtgärda problemet med rätt kompetens för att åtgärda ärendet.