Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Få hjälp med teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Få hjälp med teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Vi kan hjälpa dig att bli mer kostnadseffektiv genom att erbjuda regelbunden teknisk förvaltning. Att arbeta proaktivt kommer resultera i förebyggande av många reparationer och samtidigt öka trivseln.

Med teknisk förvaltning optimerar vi driften av fastigheten, och tar oss an uppgifter som:

•  Fastighetsskötsel
•  Lokalvård och underhållsåtgärder
•  Tillsyn av hissar, gemensamma utrymmen och undercentraler för värme
•  Planering av periodiskt underhåll
•  Reparationer
•  Ombyggnationer
•  Sköter vid behov kontakt med leverantörer

Varför du ska välja oss för din tekniska förvaltning?

•  Vi har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att utföra ett högkvalitativt arbete.
•  Vi har bevisad hög kundnöjdhet.
•  Vi eftersträvar rak och tydlig kommunikation mellan oss och dig som kund, vilket resulterar i bästa möjliga utfall.

Driftavtal

Vi både tar hand om och utför ronderingar i dina fastigheter. MFSAB utför tillsyn och skötsel, teknisk service samt planerat och felavhjälpande underhåll. Med rätt teknisk specialkompetens har vi det som krävs för att ta hand om moderna fastigheter.

• El, kraft och reservkraft
• Styr- och regleranläggningar
• Kyla
• Ventilations-, värme- och specialanläggningar

Vi bygger upp en driftorganisation anpassad till din fastighet. För att göra det snabbt, enkelt och bra sett till allas bästa har vi skapat ett kvalitetssystem. Där har både du och dina hyresgäster har tillgång till felanmälan, personal, rapporter och annan nödvändig information.

Tvätt- och vitvaruservice

Vi installerar och servar fastighetstvättmaskiner och vitvaror i din fastighet. Oavsett fabrikat får vi jobbet gjort och är tillgängliga i hela Storstockholm.

• Servar och installerar fastighetstvättmaskiner
• Periodisk underhåll – rengöring av luddfilter mm
• Översyn av befintlig maskinpark
• Helrenoveringar och ROT-ombyggnader av tvättstuga
• Reparerar trasiga maskiner
• Ger kostnadsförslag om den gamla behöver bytas

Jour – rätt insats snabbt!

Vår jourtjänst är tillgänglig i hela Storstockholm, från Sigtuna till Södertälje. Jourtider:

• Måndag-torsdag 16.00-07.00
• Fredag-söndag 12.00-07.00

Vid behov erbjuder vi även dagjour.

För din vetskap om hur vi förvaltar uppdraget uppdaterar vi dig regelbundet. Vi rapporterar:

• Vad vi gjort
• Hur lång tid det tagit
• Om vidare åtgärder krävs

Tiden är dyrbar när ärenden är akuta. Med rätt kompetens är vi snabbt på plats för att åtgärda problemet.

Kontakta oss

Telefon: 08-645 45 50 Mail: info@mfsab.se

Kontakta oss