Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Kylservice

Kylservice

Vi på MFSAB erbjuder inom kylservice kompletta system för kyla och komfort som ger en behagligare inomhusmiljö.

För att lyckas med ett väl fungerade system krävs att service och underhåll hanteras regelbundet och ordentligt. Låt oss kartlägga, åtgärda och följa upp din fastighets behov av kyla.

Vi erbjuder hjälp med:

 • Komfortkyla
 • Butikskyla
 • Energioptimering
 • Datarum
 • Olika tjänster för avfuktning
 • Årskontroller och är ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020
 • Processkyla
Kontakta oss

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Kylservice

Kylservice

Vi på MFSAB erbjuder inom kylservice kompletta system för kyla och komfort som ger en behagligare inomhusmiljö.

För att lyckas med ett väl fungerade system krävs att service och underhåll hanteras regelbundet och ordentligt. Låt oss kartlägga, åtgärda och följa upp din fastighets behov av kyla.

Vi erbjuder hjälp med:

 • Komfortkyla
 • Butikskyla
 • Energioptimering
 • Datarum
 • Olika tjänster för avfuktning
 • Årskontroller och är ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020
 • Processkyla
Kontakta oss