MFSAB Projekt

I stora eller mer komplexa projekt erbjuder vi kompletta installationer i ett kontrakt med totalansvar.
I ett projekt som MFSAB driver samarbetar representanter från flera olika teknikområden för att lösa ett uppdrag. MFSAB tar fullt ansvar för alla projektets installationer – från idé och projektering till produktion och service – och ser till att de genomförs på ett korrekt och strukturerat sätt.

Istället för att det är ett projekt där alla väntar på varandra och på att någon annan ska göra något, drivs installationerna som ett samlat projekt. Effektiviteten som det innebär medför en bättre totalekonomi i projekten.

MFSAB tar fram heltäckande systemlösningar inom varje tekniskt område, som tillsammans ger både låga investeringskostnader och driftkostnader.

Samarbetsformen anpassas efter behoven och önskemålen i varje enskilt uppdrag.