Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Projekt – så går det till

Projekt

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Projekt – så går det till

Projekt

Vid större renoveringar och ombyggnationer kan du anställa oss som projektledare. Anställer du oss till ditt projekt ingår följande delar:

Förstudie
Med hjälp av kompetensen från våra projektledare på MFSAB tar vi fram rambeskrivning och underlag. Från start ser vi till att projektet är rätt upplagt.

Upphandling
Våra projektledare ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer till ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer och utvärderar anbud som kommer in.

Genomförande
Vi genomför löpande kontroller av arbetsutförandet, sköter myndighetskontakter och håller alla inblandade informerade. Vi ser också till att entreprenören levererar under bestämt tid och inom budget.

Uppföljning
Vi utvärderar alltid efter slutfört projekt för att säkerställa att du som kund är nöjd och att projektet levererades på bästa sätt.

Vi kan, om behov och önskemål finns, driva projekt i samverkan sk samverkansentreprenad. Se flera av våra projekt. 

Varför du ska välja oss för projektledning?

•  Vi har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att utföra ett högkvalitativt arbete.
•  Vi har bevisad hög kundnöjdhet.
•  Vi eftersträvar rak och tydlig kommunikation mellan oss och dig som kund, vilket resulterar i bästa möjliga utfall.