Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Projekt

Projekt

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Projekt

Projekt

Större renoveringar och ombyggnationer av fastigheten innebär stora kostnader och ansvar för er som sitter i styrelsen på en bostadsförening. Det är då viktigt att redan från start ta fram en tydlig plan med det som ska ingå i arbetet, vilka krav man ställer på entreprenören och en detaljerad tidsplan.

Vi på MFSAB har lång erfarenhet av projektledning och kan leda hela eller delar av projektet utifrån din förenings behov.

Omfattande projekt i fastigheten kräver noggrann planering och genomförande eftersom det involverar stora kostnader och ingrepp i fastigheten som berör alla boende. Genom att anlita en erfaren projektledare från MFSAB kan du minimera risken för oförutsägbara problem redan från start och säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet.

Projektledaren är expert inom området och hjälper er från planering till färdigt projekt.

Med en projektledare på plats kan du dessutom få tips och råd om andra åtgärder som kan utföras i samband med projektet i fråga för att göra fastigheten mer hållbar och kostnadseffektiv i längden.

I ett projekt som MFSAB driver samarbetar representanter från flera olika teknikområden för att lösa ett uppdrag. MFSAB tar fullt ansvar för alla projektets installationer – från idé och projektering till produktion och service – och ser till att de genomförs på ett korrekt och strukturerat sätt.

Istället för att det är ett projekt där alla väntar på varandra och på att någon annan ska göra något, drivs installationerna som ett samlat projekt. Effektiviteten som det innebär medför en bättre totalekonomi i projekten.

Samarbetsformen anpassas efter behoven och önskemålen i varje enskilt uppdrag.

Projekten som MFSAB ansvarar för innehåller följande delar vanligtvis

Förstudie

Det är viktigt att man planerar projekt på rätt sätt redan från början. Kommer man på felen i efterhand kan det bli kostsamt.

Våra projektledare på MFSAB har den kompetens som krävs för att ta fram rambeskrivning och underlag. Vi ser till att projektet är rätt upplagt redan från start.

Upphandlingar

Våra projektledare på MFSAB ser till att du får trygga, kvalitetssäkrade leverantörer till ett marknadsmässigt pris. Vi skapar och skickar ut förfrågningsunderlag, sköter visning för entreprenörer samt utvärdering av inkomna anbud.

Du får rådgivning från våra experter vid beslut av entreprenör och säkerställer en trygg kontraktsskrivning med rätt villkor.

Genomförande

Projektledaren från MFSAB driver hela projektet, genomför löpande kontroller av arbetsutförande, sköter myndighetskontakter och håller inblandade informerade om projektet. Vi ser till att entreprenören levererar bra kvalitet under bestämd budget och tid.

Låt våra experter se över och driva projektet. Vårt mål är att du ska känna er trygga under hela projektets gång.

Uppföljning

Efter slutfört projekt genomförs en utvärdering av genomfört projekt för att säkerställa att projektet levererades på bästa sätt och att ni fick det ni önskade.

Varför välja MFSAB för Projektledning?

  • Vi på MFSAB har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att kunna erbjuda och utföra ett högkvalitativt arbete som ni kommer vara nöjda med.
  • Vi på MFSAB har mycket hög kundnöjdhet hos de som anlitat oss. Skulle det av någon anledning uppstå något problem eller missförstånd hittar vi alltid en lösning som fungerar för båda parter. Rak och tydlig kommunikation leder till att den trädgårdsskötsel ni eftersöker blir som ni önskar på bästa sätt.
  • Vi på MFSAB kan genom erfarenhet, branschkunskap och utvalda leverantörer leverera ett resultat i toppklass som håller i längden.
Vill ni ha prisuppgifter eller mer info klicka här!