Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Snöröjning

Snöröjning

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Snöröjning

Snöröjning

Vintertid är det mycket viktigt att ni som bostadsrättsförening tar ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Det är ett lagkrav för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sköta snöröjning och annat vinterunderhåll på fastighetens mark och tak. All form av snöröjning måste hanteras såsom skottning av mark och tak samt halkbekämpning.

För bostadsrättsföreningar finns det i ordningslagen straffsanktionerade regler och bestämmelser att ta hänsyn till. Snöskottning av mark är något ni själva skulle kunna sköta, om det görs utan oskäligt dröjsmål. Skottning av tak är däremot är riskfyllt och ska bara göras av kunniga fackmän – oftast plåtslageriföretag. Det är absolut inte lämpligt att ni som styrelse sköter saken själva eller låter enskilda medlemmar göra det.

För skottning av tak gäller dessutom ett så kallat strikt ansvar. Det betyder att om snö eller istappar faller ner är ni som fastighetsägare ansvariga för vållande av skada, oavsett om vårdslöshet föreligger eller inte. Ni som bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan med varningsskyltar minska risken för att ni blir skadeståndsskyldig vid en bedömning, men oftast räcker det inte för att undgå ansvaret. Därför kan det vara bra att teckna avtal om snöröjning med ett företag som oss på MFSAB.

När du tar hjälp av oss med vinterunderhållet ser vi till att marken som tillhör din fastighet är säker för boende och andra som passerar, för att undvika att någon halkar och skadar sig. Du kan anpassa avtalet helt efter ert och efter fastighetens behov, men vanligtvis ingår

• Snöröjning/snöplogning
• Snöskottning
• Halkbekämpning genom sandning eller saltning.
• Sandupptagning efter vintern

Via MFSAB kan ni som teckna avtal om snöröjning och annat vinterunderhåll direkt med oss. I vår tjänst för vinterunderhåll ser vi till att marken som tillhör er fastighet är säker för era boende och andra som passerar, så att ingen halkar och skadar sig eller råkar ut för fallande snö och is.

Varför välja MFSAB för er snöröjning?

• Vi på MFSAB har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att kunna erbjuda och utföra ett högkvalitativt arbete som ni kommer vara nöjda med.
• Vi på MFSAB har mycket hög kundnöjdhet hos de som anlitat oss. Skulle det av någon anledning uppstå något problem eller missförstånd hittar vi alltid en lösning som fungerar för båda parter. Rak och tydlig kommunikation leder till att den trädgårdsskötsel ni eftersöker blir som ni önskar på bästa sätt.
• Vi på MFSAB kan genom erfarenhet, branschkunskap och utvalda leverantörer leverera ett resultat i toppklass som håller i längden.

Vill ni ha prisuppgifter eller mer info klicka här!

Snöplogning/snöröjning

Det kan vara svårt att ploga snö på stora ytor utan rätt redskap. Det kan handla om snöplogning på både små och stora ytor tex parkeringar, infarter, gångar och trottoarer.

Snöskottning

Vi tar bort snö från taket så att risken för snöfall och isfall minskar. Taket mår även bättre av att man skottar bort all snö eftersom taket tar skada när snön smälter till våren. Vi hanterar handskottning av exempelvis garageuppfarten, gångvägar och andra ytor runt fastigheten.

Halkbekämpning och Sandupptagning

Genom att ta hjälp med sandning i god tid kan man minimera riskerna för halkolyckor. När vintern är över kommer kan vi även ta upp sanden igen genom vår effektiva sandupptagning.