Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Vi hjälper dig med snöröjning

Snöröjning

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Vi hjälper dig med snöröjning

Snöröjning

När du tar hjälp av oss med vinterunderhåll och snöröjning ser vi till att marken som tillhör din fastighet är säker för alla som passerar. På så sätt kan halka och skador undvikas. Du kan anpassa avtalet helt efter ditt och fastighetens behov, normalt ingår att vi:

• Röjer och plogar bort snön
• Skottar
• Sandar och saltar för att bekämpa halka
• Tar upp sanden efter vintern

Utifrån lagkrav om att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste se till att sköta snöröjning och nödvändigt vinterunderhåll på mark och tak – står vi redo till ert förfogande. Vi hjälper till med det som behövs. Vi skottar och snöröjer mark och tak samt bekämpar halka.

Det är viktigt för dig att veta att du måste ta in någon som skottar och snöröjer tak. Att skotta tak är riskfyllt och kräver kunniga fackmän – oftast plåtslageriföretag. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för snö och istappar som faller ner, se därför till att få arbetet gjort innan skador uppstår.

Varför du ska välja oss för snöröjning?

• Vi har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att utföra ett högkvalitativt arbete.
• Vi har bevisad hög kundnöjdhet.
• Vi eftersträvar rak och tydlig kommunikation mellan oss och dig som kund, vilket resulterar i bästa möjliga utfall.

Snöplogning/snöröjning

Det kan vara svårt att ploga snö på stora ytor utan rätt redskap. Det kan handla om snöplogning på både små och stora ytor tex parkeringar, infarter, gångar och trottoarer.

Snöskottning

Vi tar bort snö från taket så att risken för snöfall och isfall minskar. Taket mår även bättre av att man skottar bort all snö eftersom taket tar skada när snön smälter till våren. Vi hanterar handskottning av exempelvis garageuppfarten, gångvägar och andra ytor runt fastigheten.

Halkbekämpning och Sandupptagning

Genom att ta hjälp med sandning i god tid kan man minimera riskerna för halkolyckor. När vintern är över kommer kan vi även ta upp sanden igen genom vår effektiva sandupptagning.