Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Samverkansentreprenad

Samverkansentreprenad

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Samverkansentreprenad

Samverkansentreprenad

Samverkansentreprenad eller Partering är en samarbetsform där entreprenörer, byggherre och konsulter gemensamt löser en uppgift. På så sätt får alla ett helhetsperspektiv på projektet, i stället för att enbart se till sin egen del. Alla kompletterar varandra med sina erfarenheter och kompetenser, vilket höjer kvaliteten, effektiviteten och lönsamheten i projektet.

I samverkansentreprenader (Partnering) ges alla inblandade parter de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. I ett fördjupat samarbete parterna emellan sker en öppen redovisning av ekonomi och samtliga kalkyler och alla tar ett gemensamt ansvar för bästa möjliga resultat.

I samverkansentreprenad sätter deltagarna tillsammans upp de mål som de gemensamt ska arbeta för att nå. På så sätt tas kompetensen från varje entreprenör i teamet till vara.

Varje projekt har sina unika förutsättningar. Med en flexibel samarbetsform ökar också möjligheten att identifiera och diskutera förbättringsmöjligheter under projektets gång.

Fördelar med samverkansentreprenad är med andra ord:

• Säkerställer rätt kvalitet i arbetet
• Tar tillvara leverantörernas kompetenser
• Projektet färdigt i rätt tid
• Bättre relationer mellan alla parter
• Mer kreativt arbetssätt
• Ge alla parter en helhetsbild av projektet
• Skapa samsyn om mål och värderingar och sätta dessa i första ledet
• Skapa en samlad bild av förväntningar, syn på egna och andras roller
• Säkrare ekonomi och effektivare riskhantering
• Positivt och konstruktivt arbetsklimat

För att en samverkansentreprenad ska fungera måste alla inblandade ha respekt för varandras roller, men också förstå sina egna roller i projektet. Däremot ska ing­en vara rädd för att ifrågasätta beslut. Tanken är ju att besluten ska fattas för projektets bästa, och delaktighet gynnar detta. I ett stort projekt finns många kreativa människor och mycket kunskap. En samver­kansentreprenad är sättet att tillvarata detta.

Varför välja MFSAB för Samverkansentreprenad (Partnering)?

  • Vi på MFSAB har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att kunna erbjuda och utföra ett högkvalitativt arbete som ni kommer vara nöjda med.
  • Vi på MFSAB har mycket hög kundnöjdhet hos de som anlitat oss. Skulle det av någon anledning uppstå något problem eller missförstånd hittar vi alltid en lösning som fungerar för båda parter. Rak och tydlig kommunikation leder till att den trädgårdsskötsel ni eftersöker blir som ni önskar på bästa sätt.
  • Vi på MFSAB kan genom erfarenhet, branschkunskap och utvalda leverantörer leverera ett resultat i toppklass som håller i längden.