Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Servicetjänster

Servicetjänster

Vi erbjuder olika servicetjänster så som drift och underhåll, samt att vi bygger om installationer i viss mån.

Vi vill underlätta för dig, med kontinuerlig tillsyn och skötsel ökar livslängden på olika installationer. Det resulterar i lägre driftkostnader. Samtidigt försäkrar du dig om att de olika komponenterna bibehåller rätt funktion så att driften optimeras.

För att leverera en effektiv lösning med hög kvalitet tar vi in tekniker och montörer från olika verksamhetsområden. Med vår kompetens och erfarenhet får du en god ekonomi – både vad gäller själva investeringen och kommande driftkostnader.

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Servicetjänster

Servicetjänster

Vi erbjuder olika servicetjänster så som drift och underhåll, samt att vi bygger om installationer i viss mån.

Vi vill underlätta för dig, med kontinuerlig tillsyn och skötsel ökar livslängden på olika installationer. Det resulterar i lägre driftkostnader. Samtidigt försäkrar du dig om att de olika komponenterna bibehåller rätt funktion så att driften optimeras.

För att leverera en effektiv lösning med hög kvalitet tar vi in tekniker och montörer från olika verksamhetsområden. Med vår kompetens och erfarenhet får du en god ekonomi – både vad gäller själva investeringen och kommande driftkostnader.