Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Vi hjälper dig med mark- och stenarbeten

Mark- och stenarbeten

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Vi hjälper dig med mark- och stenarbeten

Mark- och stenarbeten

När du tar hjälp av oss med dina mark- och stenarbeten blir utomhusmiljön kring fastigheten trevligare. Utifrån dina behov hjälper vi till med det som är nödvändigt, och tar oss an att:

• Bygga murar, såsom fristående murar, stödmurarar och stenarbeten
• Anlägga gångvägar
• Lägga plattor
• Markläggningsarbeten
• Kantstensarbeten
• Schaktarbeten
• Grundarbeten
• Dränera
• Installera markbelysning
• Bygga staket
• Bygga altaner

Mursorter vi tar oss an

Syftet med en mur kan skilja sig åt beroende på vart den ska anläggas. Utifrån förutsättningar kring din fastighet tar vi oss an den sort som passar bäst. Vi anlägger alltifrån kullerstensmurar, till kallmurar, blockstensmurar, naturstensmurar och kvadermurar.

Kullerstensmurar murar vi upp med naturligt rundade kullerstenar från en grustäkt. Muren ger ett livfullt och varierande intryck tack vare stenens olika färgskiftningar och former.

Kallmur är en granitmur som vi bygger upp med hjälp av mindre skärvor och stenblock. Muren ger ett rustikt och livfullt intryck och passar bland annat utmärkt som stödmur i trädgården.

Blockstensmur bygger vi genom att rada upp stenblock. Muren kan fylla flera funktioner, antingen som stödmur eller som avgränsare mellan två ytor.

Naturmur bygger vi med hjälp av naturens egna byggstenar. Det gör att muren skiftar i färg och ser levande ut trots det hårda materialet.

Kvadermur är en granitmur som ger ett solitt och stramt intryck. Muren passar lika bra som grundmur till hus som till stödmur.

Varför du ska välja oss till mark- och stenarbeten?

• Vi har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att utföra ett högkvalitativt arbete.
• Vi har bevisad hög kundnöjdhet.
• Vi eftersträvar rak och tydlig kommunikation mellan oss och dig som kund, vilket resulterar i bästa möjliga utfall.