Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Mark- och stenarbeten

Mark- och stenarbeten

Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice

Mark- och stenarbeten

Mark- och stenarbeten

Att anlägga infarter, gångar och uteplatser kan lyfta värdet för fastigheten och göra utomhusmiljön trevligare så att fler kan vistas där.

Vi på MFSAB är ett modernt anläggningsföretag som bland annat kan hjälpa er med följande:

• Murarbeten såsom fristående murar, stödmurar, stenarbeten mm
• Anlägga gångvägar
• Plattläggningsarbeten
• Markanläggningsarbeten
• Kantstensarbeten
• Schaktarbeten
• Grundarbeten
• Dräneringsarbeten
• Markbelysning
• Bygga staket
• Bygga altaner

Murarbeten

”Att stapla stenar på varandra till murar är något som människan alltid gjort. Antingen det gällt att bli av med stenen från åkern eller att skapa ett skydd mot fiender eller vilda djur. De murar vi bygger idag kan vara utförda på samma sätt med staplade stenar, s.k. kallmurar. De kan också vara murade med bruk. s.k. bruksmurar, eller vara en beklädnad på en bärande stomme, oftast av betong, s.k. beklädnadsmurar.”

– Sveriges Stenindustriförbund

– För att en mur eller trapp ska fylla sin estetiska och praktiska funktion och dessutom hålla i längden, krävs inte bara rätt grundarbete och konstruktion utan även rätt val av material. Detta kommer då att ge en bra känsla och helhetsintrycket blir bättre.

Vi på MFSAB skapar olika sorters murkonstruktioner, med gjuten betong, sten eller med natursten.

Inför ett bygge av stödmur så måste man ta hänsyn till marktryck från en eventuell lutning eller liknande.

En lutning kan göras till en tillgång med en vacker stenmur och växter i kombination.

Ni kan med vår hjälp skapa användbara ytor med hjälp av murar och trappor i samspel med naturliga nivåer.

Några exempel på olika mursorter vi kan hjälpa er med är:

• Kullerstensmur
• Rubbelmur/Kallmur
• Blockstensmur
• Naturstensmur
• Kvadermur

Kullerstensmur muras upp med naturligt rundade kullerstenar som hämtas från en grustäkt. Kullerstensmuren ger ett livfullt och varierande intryck genom stenens olika färgskiftningar och former.

Kallmur är en Granitmur där storleken och formen på muren varierar och där även mindre skärvor används i muren. Den ger ett rustikt och livfullt intryck. Denna typ av mur passar utmärkt som stödmur i trädgården bland annat.

Blockstensmur är ett smidigt och hållbart sätt att anlägga en stödmur eller som avgränsare mellan två ytor då granitmuren blir synlig på båda sidorna. Som namnet antyder så består muren av uppradade stenblock.

Naturmur byggs av naturens egna byggstenar och ger en mur som skiftar i färg och ser levande ut trots det hårda materialet

Kvadermur är en Granitmur i jämna skift som läggs i förband ger ett solitt och stramt intryck. En granitmur passar lika bra som grundmur till hus som till stödmur.

Varför välja MFSAB för Mark och Stenarbeten?

• Vi har många års erfarenhet av byggnationer av murar och rekommenderar gärna alternativ efter era behov.
• Vi på MFSAB har rätt utrustning, erfarenhet och kompetens för att kunna erbjuda och utföra ett högkvalitativt arbete som ni kommer vara nöjda med.
• Vi på MFSAB har mycket hög kundnöjdhet hos de som anlitat oss. Skulle det av någon anledning uppstå något problem eller missförstånd hittar vi alltid en lösning som fungerar för båda parter. Rak och tydlig kommunikation leder till att den trädgårdsskötsel ni eftersöker blir som ni önskar på bästa sätt.
• Vi på MFSAB kan genom erfarenhet, branschkunskap och utvalda leverantörer leverera ett resultat i toppklass som håller i längden.

Vill ni ha prisuppgifter eller mer info klicka här!